05.12.05. Ar Daugavpili iepazinās jaunais Vācijas vēstnieks Latvijā.
Eberhards Šupiuss Latvijā vēstnieka amatā ir četrus mēnešus un šobrīd iepazīstas ar Latvijas reģioniem. Vizīte Daugavpilī sākās ar tikšanos Daugavpils domē. Priekšsēdētāja Rita Strode iepazīstināja ar pilsētu un nākotnes plāniem. Tikšanās laikā tika apspriesti divi sadarbības projekti.
Vēstnieks piedāvāja Daugavpilī, nākamajā gadā organizēt Vācijas kultūras dienas. Daugavpils mērs atzinīgi vērtē šo ieceri, jo pilsētā ir liela interese par Vācijas kultūru un valodu, Daugavpils Universitātē ir vācu filoloģijas katedra, Daugavpilī darbojas arī Vācu kultūras biedrība, pilsētā veiksmīgi strādā Vācijas uzņēmēji. Tas ir priekšnosacījums ciešākai sadarbībai. No Daugavpils pašvaldības tika izteits priekšlikums atrast Vācijā Daugavpils sadraudzības pilsētu. Vēstnieks gatavs palīdzēt šī jautājuma risināšanā. Abas puses atzina, ka tā varētu būt pilsēta Vācijas austrumos, jo ir līdzīgas problēmas un varētu būt ļoti labi rezultāti kopīgos projektos.
Eberhards Šupiuss tikās ar Daugavpils uzņēmējiem un uzklausīja viņu vēlmes un intereses uzņēmējdarbībā. Vēstnieks apmeklēja arī Daugavpils Universitāti, Vācu kultūras biedrību un apmeklēja Vācijas uzņēmumu Zieglera mašīnbūve.

Līga Korsaka

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha